Sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi
Sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi
Reklam
Sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi
Sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi

Sözleşmeli Memur Bilirkişilik Yapabilir Mi?

Sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi? Sözleşmeli 4/B personel bilirkişilik yapabilir mi? Herkes tarafından bilindiği üzere yargı sistemi içerisinde bilirkişiler önemli bir yere sahiptir. Soruşturma evraklarında yer alan Usb Flash Bellek, CD, Video kamera gibi materyalleri çözümleyerek, meydana gelen olayla ilgili olarak, çözümlenmiş olan evraklar üzerinden görüşlerini sunarlar. Bilirkişiler materyaller üzerinde çözümleme işlemini kısa sürede yerine getirerek dosya içerisine girmesini sağlarlar. Hiç şüphe yok ki bilirkişilerin varlığı Emniyet Teşkilatının da yükünü hafifletmektedir.

Kadrolu devlet memurlarının bilirkişi olarak görev yapabilmeleri, sözleşmeli memurlar da bilirkişilik yapabilir mi sorusunu gündeme getirmiştir.

Sözleşmeli Memur Bilirkişilik Yapabilir Mi?

Devlet Personel Başkanlığının sitesinden derlediğimiz bilgiler doğrultusunda sözleşmeli memur bilirkişilik yapabilir mi sorusunun cevabını bulduk.

Reklam
  • Devlet Personel Başkanlığının Sözleşmeli Personel (657 sayılı kanun 4-B) mevzuatına ilişkin görüşlerinin 3 sıra numarasına kayıtlı, sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hakkında görüşü. Daha geniş bilgi için buraya tıklayın.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hk. (23/10/2017-16602)

Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet Savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir…”, 64 üncü maddesinde; Bilirkişiler, il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler…
(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı merciinin oyuna sunar…” 65 inci maddesine; “Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler:

a) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.

b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.

c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.”, 71 inci maddesinde; “Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.” ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28.6.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 nci maddesinde; “Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde re’sen bilirkişi olarak görevlendirilmeleri veya kurumları tarafından kurum adına bilirkişi incelemesi yapmak üzere isimleri yetkili yargı merciine bildirilmeleri hallerinde bilirkişilik yapabilecekleri mütalaa edilmektedir.

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.