PHP ile veritabanı içerisindeki veri nasıl düzenlenir

PHP programlama dili ile veritabanı içerisinde kayıtlı bulunan verileriniz üzerinde güncelleme işlemi yapabilirsiniz. Bu kapsamda veritabanı içerisinde yer alan verileri güncellemek için ihtiyacınız olan kod yapısı aşağıdaki gibidir. Kod yapısı yeni çıkan PHP 7.4 sürümüne göre hazırlanmıştır. Aşağıdaki kodları kendinize göre ayarlayarak sizde veritabanı içerisinde bulunan veriler üzerinden güncelleme işlemi yapabilirsiniz.


<?php
$sbaslik = 'Kayıt Güncelle';
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. '/web-tasarim/header.php';
?>

<?php
if(isset($_POST['id']) && isset($_POST['urun_adi']) && isset($_POST['icerik']) && isset($_POST['resim_url'])){
  $stmt = $db->prepare("UPDATE urun_bilgileri SET urun_adi=?, icerik=?, resim_url=? WHERE id=? ");
  if($stmt === false) die ('Sorgu hatası'. $db->error);
  $stmt->bind_param("sssi", $_POST['urun_adi'], $_POST['icerik'], $_POST['resim_url'], $_POST['id']);
  $stmt->execute();
  header ("Location: ./index.php?guncellendi");
}elseif(isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])){
  $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM urun_bilgileri WHERE id=?");
  $stmt->bind_param("i", $_GET['id']);
  $stmt->execute();
  $sonuc = $stmt->get_result();
  echo "<div class='container'><label class='mt-3'><strong>";
  echo $sonuc->num_rows . 'kayıt bulunmaktadır<br>';
  echo "</strong></label></div>";
  while($veri = $sonuc->fetch_array()){
    echo '
    <div class="container card bg-dark p-4">
  <h3 class="text-center text-white">Ürün Bilgisi Güncelle</h3>
<form action="" method="POST">
<input type="hidden" name="id" value="'.$veri['id'].'">
<input type="text" name="urun_adi" class="form-control mt-4" placeholder="Ürün Adını Yazın" value="'.$veri['urun_adi'].'" required>
<textarea class="form-control mt-4" rows="5" name="icerik" required>'.$veri['icerik'].'</textarea>
<input type="text" class="form-control mt-4" name="resim_url" placeholder="Ürün Görsel Bağlantısını Ekleyin" value="'.$veri['resim_url'].'">
<button class="btn btn-success mt-4" >Ürün Güncelle!</button> 
</form>
</div>';

  }
}
?>


<?php
if(isset($_POST['iletisim_id']) && isset($_POST['firma_adi']) && isset($_POST['adres']) && isset($_POST['sabit_tel']) && isset($_POST['gsm']) && isset($_POST['faks']) && isset($_POST['harita_kodu']) && isset($_POST['mail']) && isset($_POST['sicilno'])){
  $stmt = $db->prepare("UPDATE iletisim_bilgileri SET firma_adi=?, adres=?, sabit_tel=?, gsm=?, faks=?, harita_kodu=?, mail=?, sicilno=? WHERE iletisim_id=? ");
  if($stmt === false) die ('Sorgu hatası'. $db->error);
  $stmt->bind_param("ssssssssi", $_POST['firma_adi'], $_POST['adres'], $_POST['sabit_tel'], $_POST['gsm'], $_POST['faks'], $_POST['harita_kodu'], $_POST['mail'], $_POST['sicilno'], $_POST['iletisim_id']);
  $stmt->execute();
  header ("Location: ./index.php?iletisim-guncellendi");
}elseif(isset($_GET['iletisim_id']) && !empty($_GET['iletisim_id'])){
  $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM iletisim_bilgileri WHERE iletisim_id=?");
  $stmt->bind_param("i", $_GET['iletisim_id']);
  $stmt->execute();
  $sonuc = $stmt->get_result();
  echo "<div class='container'><label class='mt-3'><strong>";
  echo $sonuc->num_rows . 'kayıt bulunmaktadır<br>';
  echo "</strong></label></div>";
  while($veri = $sonuc->fetch_array()){
    echo '
    <div class="container card bg-dark p-4">
  <h3 class="text-center text-white">İletişim Bilgisi Güncelle</h3>
  <form action="" method="POST">  
  <input type="hidden" name="iletisim_id" value="'.$veri['iletisim_id'].'">
  <input type="text" name="firma_adi" class="form-control mt-4" value="'.$veri['firma_adi'].'" placeholder="Firma adını girin">
  <input type="text" name="adres" class="form-control mt-4" value="'.$veri['adres'].'" placeholder="Adres bilgisini girin">
  <input type="text" name="sabit_tel" class="form-control mt-4" value="'.$veri['sabit_tel'].'" placeholder="Sabit telefon numarasını girin">
  <input type="text" name="gsm" class="form-control mt-4" value="'.$veri['gsm'].'" placeholder="GSM (Cep) numarasını girin">
  <input type="text" name="faks" class="form-control mt-4" value="'.$veri['faks'].'" placeholder="Faks numarasını girin">
  <input type="text" name="harita_kodu" class="form-control mt-4" value="'.$veri['harita_kodu'].'" placeholder="Google Maps Api Kodunu Girin">
  <input type="text" name="mail" class="form-control mt-4" value="'.$veri['mail'].'" placeholder="Mail Adresini Girin">
  <input type="text" name="sicilno" class="form-control mt-4" value="'.$veri['sicilno'].'" placeholder="Google Maps Api Kodunu Girin">
  <button class="btn btn-info mt-4" name="iletisim_kayit">İletişim Bilgisini Kayıt Et!</button>
  </form>
</div>';

  }
}
?>


<?php
if(isset($_POST['h_id']) && isset($_POST['h_baslik']) && isset($_POST['h_aciklama'])){
  $stmt = $db->prepare("UPDATE firma_hakkinda SET h_baslik=?, h_aciklama=? WHERE h_id=? ");
  if($stmt === false) die ('Sorgu hatası'. $db->error);
  $stmt->bind_param("ssi", $_POST['h_baslik'], $_POST['h_aciklama'], $_POST['h_id']);
  $stmt->execute();
  header ("Location: ./index.php?hakkinda-guncellendi");
}elseif(isset($_GET['h_id']) && !empty($_GET['h_id'])){
  $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM firma_hakkinda WHERE h_id=? ");
  $stmt->bind_param("i", $_GET['h_id']);
  $stmt->execute();
  $sonuc = $stmt->get_result();
  echo "<div class='container'><label class='mt-3'><strong>";
  echo $sonuc->num_rows . 'kayıt bulunmaktadır<br>';
  echo "</strong></label></div>";
  while($veri = $sonuc->fetch_array()){
    echo '
    <div class="container card bg-dark p-4">
  <h3 class="text-center text-white">Firma Hakkinda Sayfasaı Bilgi Güncelle</h3>
  <form action="" method="POST">  
  <input type="hidden" name="h_id" value="'.$veri['h_id'].'">
  <input type="text" name="h_baslik" class="form-control mt-4" value="'.$veri['h_baslik'].'">
  <textarea name="h_aciklama" rows="5" class="form-control mt-4">'.$veri['h_aciklama'].'</textarea>
  <button class="btn btn-info mt-4">Firma Hakkında Bilgi Kayıt Et!</button>
  </form>
</div>';

  }
}
?><?php
require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. '/web-tasarim/footer.php';
?>

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.