İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları
Reklam
insan Kaynakları Yönetimi Ders Notları
insan Kaynakları Yönetimi Ders Notları

insan Kaynakları Yönetimi Ders Notları

Açıköğretim Fakültesi insan kaynakları yönetimi ders notları çıkmış sınav soruları üzerinden hazırlanmıştır ve net bilgiler bir araya getirilmiştir. Sayfa sonunda hazırlamış olduğumuz insan kaynakları yönetimi ders notlarını PDF olarak indirerek yazdırabilirsiniz.

 • Gerçek personel ihtiyacı: Bir işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarına denir.
 • Ek personel ihtiyacı: Mevcut personelin çeşitli sebeplerle işten ayrılması sonucu oluşan personel ihtiyacına denir.
 • Devamsızlık: Personelin izin ve yıllık tatilleri dışında önceden planlanmamış bir şekilde işe geç gelmesi yada hiç gelmemesi durumuna denir.
 • Aday havuzu: Boş pozisyona başvuran, seçim için değerlendirilecek tüm adayların oluşturduğu gruba denir.
 • Seçme: Aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesine denir.
 • Disiplin Kuralları: Çalışanların işletme içindeki davranış biçimlerini düzenler.
 • Önleyici disiplin: Çalışanlarda ceza korkusuyla değil, yararına inandığı için kurallara uyma bilinci oluşturmayı hedefleyen disiplin yaklaşımıdır.
 • Düzeltici disiplin: Ceza yoluyla istenmeyen davranışın tekrarlanmasını önleyen disiplin yaklaşımıdır.

insan Kaynakları Yönetimi Ders Notları – 2

 • İş sağlığı: Çalışanları bedensel, ruhsal ve sosyal yönden en yüksek düzeye getirmeyi, bu düzeyi sürdürmeyi ve bu düzeyi bozacak etkenleri önlemeyi ifade eder.
 • Konfederasyon: En üst sendikal örgütlenme modelidir.
 • Brüt ücret: Personele tahakkuk ettirilen toplam ücrettir.
 • Ana (kök) ücret: Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken yada kararlaştırılan ücret miktarına denir.
 • Performans: Bir çalışanın kendisinden istenen zaman içinde verilen görevleri çaba harcayarak yerine getirme ölçüsüne denir.
 • Teknik personel: Ustabaşları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlara verilen isimdir.
 • Sıralama: En eski ve basit yöntem olarak, işlerin bir bütün olarak birbiriyle karşılaştırıldığı iş değerleme yöntemidir.
 • İnsan kaynakları bölümü: İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması, tanıtılması ve uygulamada tekdüzeliğin sağlanmasından sorumlu organdır.
 • Meslek sendikası: İşkolu ve işyeri ayrımı yapmaksızın aynı meslekte çalışan işçileri bir araya getiren sendika türüdür.
 • Entelektüel sermaye: Bir işletmenin defter değeri ile o işletmeye piyasada ödenmeye hazır değer arasındaki farka denir.
 • Ağ kariyer yolu: Kariyer gelişimi sırasında yatay ve dikey fırsatlardan yararlanılması anlamına gelir.
 • Götürü ücret sistemi: Bu ücret sisteminde, ücretin ölçüsü olarak işin bütünü dikkate alınır.
 • İş analizi: Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya denir.
 • Kariyer geliştirme: Örgüt ve işte gerekli olan ilerlemeyi yapacak olan personelin motivasyon ilgi ve bağlılığını ifade eder.
 • Kontrast hataları: Ortalama performans gösteren bir personelin kötü performans gösteren bir personelin ardından değerlendirildiğinde yüksek bir performans göstermiş gibi değerlendirilmesidir.
 • Yetenek: Herhangi bir şeyi öğrenme, bir işi yapma ya da bir duruma başarıyla uyma konusunda organizmada bulunan doğuştan gelen güce denir.
 • Toplu pazarlık: Bir ya da birden fazla işçi örgütü ile bir işveren veya bir grup işveren yada bir veya daha fazla işveren örgütü arasında istihdam ve çalışma koşullarının saptanması amacıyla yapılan görüşmelere denir.
 • Uzlaştırma: Toplu iş uyuşmazlıklarında, üçüncü bir kişi yada kurulun araya girerek çözümünde taraflara yardımcı olmasına denir.

insan Kaynakları Yönetimi Ders Notları – 3

Genel müdür, genel müdür yardımcısı, üretim, pazarlama, finans bölümü yöneticileri komuta yetkisine sahiptir.

Bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumunu ücret yapısı gösterir. Ücret adaletinin sağlanabilmesi için öncelikle iş değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

Reklam

Kişinin özellikle meslekler, işletmeler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplanmasını içeren bireysel kariyer planlama aşaması fırsatları tanıma olarak adlandırılır. Toplu pazarlıkta hazırlık ve taleplerin belirlenmesinden sonraki aşaması görüşmeye çağrı aşamasıdır.

Disiplin sisteminde üçüncü grup olarak değerlendirilen ağır bir suçun işlenmesi sonucunda verilebilecek ceza işten çıkarmadır.

Strese neden olan örgütsel nedenler olarak ağır ve uzun çalışma saatleri, rol çatışmaları, fiziksel çalışma ortamının uygunsuzluğu, yönetim stili gibi örnekler gösterilebilir. Çalışanların sendikaya katılma nedenleri olarak ise, iş güvencesi sağlama, sendika hizmetlerinden yararlanma, sosyal ihtiyaçları karşılama, yönetimin tutumuna karşı güvence sağlama gibi faktörlerdir.

Katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş eğitim yöntemine rol oynama yöntemi denir.

İnsan kaynakları yönetimi ders notları PDF olarak indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın.

PDF açılış şifresi: kushirepiro.com

İNDİR

 

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.