Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları
Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları
Reklam
Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları
Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları

Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları

Girişimcilik ve iş kurma ders notları Girişimcilik bir malın veya hizmetin üretim giderinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesidir.
Girimşicilik bir başka deyişle hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Girişimcilik kavramlaşması Endüstri Devrimine dayanır.
Fırsatları görme, yenilikçilik, risk alma ve harekete geçme girişimciliğin yapı taşlarıdır.
Arama, seçme, uygulama ve değerlendirme girişimciliğin alt süreçleridir.

Girişimci

Girişimci, girişimcilik eylemini gerçekleştiren kişidir. Girişimcilik sisteminde girişimci mutlaka bulunur, fakat alt sistemlerin bir kısmın olmayabilir. Bir girişimcide “girişimci tutum” ve “girişimci davranış” olması gerekir.
Özgür insanların hayal gücü daha yüksek olur, olmayan şeyler hayal ederler, dolayısıyla yaratıcı insan girişimcidir. Girişimci kişi aynı zamanda bilgili ve becerikli olmalıdır.

Girişimcilik Çeşitleri

Kapsam açısından iki tür girişimcilik vardır. Bu girişimcilikler dış ve iç girişimciliktir.

Reklam

Dış Girişimcilik

Yeni bir işletme yada topluma fayda sağlayan ürünler ortaya koyan bir yapılanma başlı başına bir girişimcilik örneğidir. Bu girişimciliğe dış girişimcilik, genel girişimcilik veya başlangıç girişimciliği denilebilir. Girişimciliği sağlıklı olan işletmelerin geleceğinin daha sorunsuz olma ihtimali yüksektir.

İç Girişimcilik

Dış girişimciliğin tersidir. Günümüzde eskiye nazaran giderek artmaya başlayan girişimcilik türüdür. İç girişimcilik, kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda yönetim, pazarlama, üretim gibi ve bunların işlevlerinde yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çaba ve sonuçlarıdır. İşletmede bu sürece katkıda bulunan herkese iç girişimci denir. İç girişimcilik aynı zamanda toplumdaki girişimci ve girişimcilik kültürünü arttırır. İç girişimcilik aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak iki çeşittir;

Girişimciliğin faktör getirisi kardır.

Ekonomik (Ticari) Girişimcilik: Sahibine kar, müşterisine katma değer sağlayan ve bu işi de ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir. Girişimcinin ana amacı ve en büyük getirisi kardır. Dünyada yaygın olan girişimcilik türü ekonomik (ticari) girişimciliktir.

Sosyal Girişimcilik: Sosyal girişimcilik kavramı kurumsal sosyal sorumluluk ve hayırseverlik kavramlarından farklıdır. Sosyal girişimciliğin kazancı sosyal faydadır. Sosyal girişimciliğin taklit edilmesi de özendirilmelidir. Sosyal girişimciliğin temelinde aldığından fazlasını vermek vardır. Sosyal girişimcilik 1990 senesinden sonra meydana çıkmıştır.
İnsanların yaşam kalitesini artırmaya odaklanan sosyal girişimcilik örneği olarak mikro kredi (küçük parasal destek) uygulamasıyla özellikle kadınları bu harekete katan, 2006 yılında Nobel Barış Ödülü alan Bangladeşli Muhammed Yunus’tur. 1983 yılında yoksulların finansmanı için Graamen Bank kurulmıştır.

Kadın Girişimci

Türkiyede yakşaık bir buçuk milyon erkek ve seksen bin civarı kadın girişimci vardır. Türkiye’de kadınların çalışma oranı %26 ve dünyada kadınların çalışma oranı %46 civarındadır.

Genç Girişimcilik

Gençler girişimcilik açısından yaşlılara göre daha uygundur, risk almaktan çekinmezler ve yenilikçi fikirlere sahiptirler.

Yeni Girişimcilik

Yeni girişimcilik inovasyon merkezlidir. Yani meydanda olan sorunları yenilikçi çözümler ile çözen girişimcilik türüdür. Yeni girişimcilikte ekonomik büyüme hızlıdır çünkü ekonomiye yeni sektörler kazandırır. Hedefler küreseldir, istihdam oluşturma potansiyeli daha yüksektir. ABD, Çin gibi ülkeler yeni girişicimlikde öne çıkan ülkelerdir.

Girişimcilikte Etik ve İtibar

Girişimcilik yeni sorunlar çıkarmadan var olan sorunları çözmeyi amaçlar fakat bazı durumlarda yeni sorunlar çıkarılıp, farklı ve yeni çözüm arayışlarına geçildiği de olabilir. Bir ülkenin gücü girişimcilerin kurduğu işletmelerin gücü kadardır.

Kapitalizmin 3 temel özgürlüğünden biri girişimciliktir.

İşletmelerin kuruluş aşamasındaki süreçte etkili olan girişimcilik türü dış girişimciliktir.

Girişimciliğin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Temelleri

Girişimcilerin Ekonomideki Rolü

Girişimciler rekabet ortamını arttırmakla birlikte, piyasaya yeni ürünler ve hizmetler sunar ve bununla birlikte daha ileri seviye olan yeni pazarlar oluşturulur.

Girişimcilik Olgusunun Yükselişi

Girişimcilerin risk üstlenme ve gelişme aşamalarında liderlik yaptığı söylenebilir. Girişimciliğin son dönemlerde artmasının sebebi olarak; İstihdam sorununun artması, yeni ekonominin zamanla güçlenmesiyle farklılaşan ekonomik yapı ve girişimciliğin genel kabulü olarak gösterilebilir.

Girişimcilik Olgusunun Tarihsel Gelişimi

19. Yüzyıl ve Öncesi

Bu dönemde ilk girişimcilik örneği Marco Polo’dur, Uzak doğu ile ticaret yollarını geliştirmeye çalışmıştır. Parası olan insanların malları satmak üzerine anlaşmalar yaparak risk sermayesinin ilk örneği olmuştur.
Orta çağda girişimci olarak nitelendirilenler genellikle kamu kaynaklarını kullanan ve risk almaktan kaçınan insanlardı. Orta çağlarda tipik girişimci örneği olarak din adamları gösterilebilir. Orta çağda din adamları sur, kale, manastır gibi büyük mimariler üretmekle görevliydiler.

20. Yüzyıl

Bu dönemde girişimci kişisel çıkarı için bir işletmeyi yöneten ve çalıştıran kişidir. Günümüzde girişimcilerin ekonomide yerine getirdikleri en önemli şey yenilikler meydana getirmektir.

Ekonomik Yaklaşımla Girişimcilik

Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik katkılar Fransız’lar tarafından yapılmıştır. Girişimciliğin ekonomi içerisindeki bulunduğu konum hakkında düşündüklerini belirten Cantillon’dur.
Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleriyle piyasaların denge sağlamasına katkı yapmasıdır.
Avusturya ekolüne göre ise gişimcinin kar fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır.
Schumpeterci ekol olarak bilinen Alman ekolü ise girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapmasını ön plana çıkarmıştır.

Psikolojik Yaklaşımla Girişimcilik

Başarılı girişimciler “iyi gözlemci”, “sezgileri güçlü”, “hayal gücü yüksek” insanlardır. Psikolojik ve davranışsal yaklaşımlar, girişimcilerin ekonomik değer üretmeye dönük tercihlerinin yöneldiği tutum ve davranışları inceler. Sosyolojik yaklaşımlar ise sosyal yapının bireysel kararlar üzerinde ki önemini vurgular.

Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları Net Bilgiler

 • Fikir: Girişimcilik sürecinin başlangıcıdır.
 • Girişimciliğin kavramlaştırılması Endüstri Devrimi dönemine dayanır.
 • Sosyal girişimcilik türünde taklidin yaygınlaşması istenir.
 • İç Girişimcilik: Kurulmuş ve yaşayan bir işletmenin sınırları içindeki tüm alanlarda y bunların fonksiyonlarında yapılan yenilikleri ticari hale getirme çabalarına denir.
 • Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü piyasaların dengede bulunmasına katkı sağlamaktır.
 • Hammaddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte yenilik yaramak ve rekabet etmek ekonomik gelişmenin temelini oluşturur.
 • Tasarım: Bilgiyi somut ya da soyut bir nesneye dönüştüren karar verme sürecidir.
 • Girişimcilik her işletme için sürekli olarak yapılmalıdır.
 • Geleneksel Girişimcilik: Eski ve yeni sorunları, mevcut iş anlayışıyla çözen girişimciliğe denir.
 • İnovasyon: Var olan bir probleme bulunan yeni bir çözüm getirmeye denir.
 • Avrupa’da iktisadi gelişmeye olan ilginin hızlı bir şekilde artmasının nedeni yüksek oranlı işsizlikten kaynaklanmaktadır.
 • Günümüzde risk sermayesinin ilk örneği Marco Polo’dur.
 • Gary Hamel’e göre her yıl meydana gelen ürünlerin yaklaşık %10’u başarılı olur.
 • Bir işletmede girişimciliği herkes yapmalıdır.
 • Risk ve girişimci arasındaki bağlantı 17. yüzyılda kurulmuştur.
 • En iyi fikir en çok fikirden çıkar.
 • Türkiye’de kadın girişimci sayısı yaklaşık 80 bin civarındadır.
 • İsveç firması IKEA’nın yaptığı parçalı montaj işi iş modeli inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir.
 • Başarısı kanıtlanmış iş yapış şeklinde iş modeli denir.

Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları yazımız burada son buluyor. Yeni dönemde diğer ünite özetleri eklenecektir.

Girişimcilik ve İş Kurma Ders Notları PDF olarak indir!

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.