Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır?
Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır?
Reklam

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? Çekişmeli Boşanma Davası Giderleri Ne Kadar? Çekişmeli Boşanma Davası İçin Ne Gerekir? Çekişmeli Boşanma Davasını Kimler Açabilirler? Çekişmeli Boşanma Davası Nereye Açılır?

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında davalı taraf genellikle boşanma davasını kabul etmeyen taraftır. Dava dilekçesinde davalının kusurları tek tek yazılır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların dilekçesinde belirtilmesi tarafların T.C. kimlik numaraları, adresleri yazılması zorunludur. Aksi halde davacının davası açılmamış sayılmasına karar verilebilir ve tekrar dava açmak zorunda kalabilir. Davacı kendi güncel adresini ve davalının açık adresini bildirmek zorundadır. Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha halinde dava dilekçesi hazırlar veya hazırlatır, varsa eklemek istediği belgeleri ve delilleri ekler, dava açacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını ön büro veya gideceği adliyenin tevzi bürosuna teslim eder. Boşanmak isteyen kişinin son 6 aydan beri ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Aksi halde davalı tarafın yetki itirazında bulunması halinde dosya yetkisizlik kararı verilerek davacının son ikamet ettiği yer Nöbetçi Aile Mahkemesine gönderilir.

Reklam

Çekişmeli boşanma davalarında davacı tarafın sunacağı deliller ve tanıklarının beyanları dosyanın seyrinde çok öneme sahiptir. Mahkeme hakimi sunulan deliller ve tanıkların beyanları üzerine karar verecektir. Bu nedenle davacının delilin olması ve tanıklarının boşanma hususunda bilgi sahibi olmalıdır.

Tarafların boşanma sırasında müşterek çocuk veya çocuklarının olması halinde boşanma davası sürerken geçici olarak velayet istenebilir. Mahkeme hakimi bilirkişi raporu neticesinde geçici velayeti isteyen tarafa uygun olduğu takdirde verebilir. Nafaka konusunda da dosyanın açılmasından sonra eğer davacının talebi var ise karar verilir, ya da tarafların sosyal ekonomik durum araştırmasının tamamlanmasından sonra geçici nafakaya hükmedilir.

2020 yılı çekişmeli boşanma davasının harçları şu şekildedir:

  • Başvurma Harcı 54,40 TL
  • Peşin Harç 54,40 TL
  • Gider avansı olarak ortalama 250,00 TL alınır. Toplamda takriben 358,80 TL alınır.

Davacının maddi durumunun sıkıntılı olması halinde adli yardımlı olarak davayı açabilir. Bunun için muhtarlıktan fakirlik kağıdının alması yeterlidir. Bunu dava dilekçesinde eklediği takdirde dava başında alınacak olan giderler muaf tutulur. Dava sonucunda haksız olan taraftan mahsup edilir.

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.