avrupa hun imparatorluğu
Reklam

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU

Avrupa hun imparatorluğu

Avrupa Hun İmparatorluğu, Hunların avrupada kurduğu imparatorluktur. Tarihte Avrupa Hun veya Batı Hun olarak bilinir. Başkentleri Etzelburg’dur. Monarşi ile yönetilir. Batı Hun İmparatorluğu dönemlerine göre çok gelişmiş silahlara sahip olmalarıyla, yüksek hızlarıyla ve gelişmiş üstün savaş yöntemleriyle karşılarına çıkan kavimleri göç ettirerek yada egemenlikleri altına alarak hemen hemen avrupanın heryerine yerleşmişlerdir.
Doğu – Batı ve daha sonra Kuzey – Güney olarak ikiye parçaya ayrılan Büyük Hun İmparatorluğunun Orta Asya’da varlığını yitirmeye başlamasıyla batıya göç eden Hunlar Hazar gölü çevresine yerleşmişlerdi. 300 yıl boyunca yaşayan Hun toplulukları zamanla bölgede hakim güç haline geldi.
352 yılında Kama Tarkan Avrupa Hun İmparatorluğunu kurdu ve yönetimini 370 yılına kadar devam kendi eliyle devam ettirdi. Aradan geçen 18 yılda Kama Tarkan, Hazar gölü çevresinde yaşayan Hun Türklerinin teşkilatlanmasını ve Devlet düzenine geçmelerini sağladı. IV. yüzyıl Ortalarında Aral Gölü ve Hazar Deniz’inin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten sonra 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri Kıyılarında görünmüşlerdir. Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan Ostrogotları ve Vizigotları yenilgiye uğratmışlardır. Hunların baskısıyla oluşan bu hareketlilik kavimler göçünü başlatmıştır.
378 yılında Hunlar, Tuna Nehri’ni geçmişler ve Trakya’ya kadar yayılmışlardır. Hunların baskısı altındaki barbar topluluklar, Roma İmparatorluğunu zorlamaya başlamışlardır. 395 yılında Hun orduları Balkanlar üzerinden Trakya’ya akın yapmışlardır. Aynı yıl Kafkasya’dan gelen Hunlar, günümüzde Lübnan’da bulunan Sur şehrinde, Şanlıurfa’da ve Hatay’da bir süre kalmışlar sonra tekrar Karadeniz’in kuzeyindeki topraklara dönmüşlerdir. Türkler ilk defa bu olay ile Anadolu’ya gelmişlerdir.

Avrupa Hun İmparatorluğu’nda Ekonomi

Batı hunları klasik Türk atlı göçebe ekonomik hayatına sahipti. Hunlarında dahil olduğu Türk göçebeliğinde yaylaklar ve kışlıklar vardı, her boy ve aşiretin yaylak ve kışlıkları belliydi. Hunlar genel olarak koyun ve at yetiştiriciliği ile meşguldü. Hunlar koyun ve at tüylerinden keten elbiseler dikmişlerdir, kurganlarından çıkan demir oraklar Hunların tarım ile uğraştığını gösterir.
Hunlar Roma ile ticarette köle, at ve kürk ihraç etmişlerdir. İpek, şarap ve silah eşyalarını ise ithal etmişlerdir. Hunlar altın ihtiyaçlarını, başka ordularda paralı askerlik yaparak ve Romalılardan aldıkları haraç ve vergiler ile sağlıyordu.

  • Avrupa Hun İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Balamir’dir
  • Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en önemli imparatoru Attila’dır.
  • Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en son imparatoru Dengizik’tir.

ATTİLA DÖNEMİ

Attila’nın amacı hem doğu hem batı Romayı egemenliği altına almaktı. Uldız döneminden bu yana Batı Roma ile iyi girilen iyi ilişkileri Attila devam ettirmeyecekti. Attila doğu roma’nın üzerine yürüyerek Margos Antlaşması’nı imzalatmıştır. Bu antlaşma uyarınca;
Doğu Roma İmparatorluğu, Hunlara ödemekte olduğu vergiyi iki katına çıkaracak,
Hunlara bağlı olan ve onlara düşman olan kavimlerle antlaşma yapılmayacak, ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek,
Kaçak adam başına 8 altın ödeyecekti.

Reklam

İlek Dönemi (453-455)

Attilanın 3 oğlu bulunuyordu. İlek, Dengizik, İrnek. Attilanın ölümüyle yönetime, en büyük oğlu İlek geçti. Ancak diğer kardeşlerle arasında saltanat mücadelesi yaşandı. Bu mücadele Hunları iç karışıklıklara ve yönetimde zafiyetler yaşanmasına sebep oldu. Bu iç karışıklıklar nedeniyle, Hunlara bağlı olan kavimler Hun idaresinden ayrıldı. Bugünkü Avrupa ülkelerinin ataları olan bu kavimler, Hunlardan ayrıldıktan sonra bölgede kendi yönetimlerini oluşturup Avrupanın bugünkü demografik yapısının alt yapısını oluşturdular.

İlek döneminde, ilk ağır yenilgi alındı. Hunlar Nadao savaşında yenilgiye uğradılar. Bu yenilgiden sonra Hunlardaki iç karışıklıklar dahada arttı.

Bugünkü Almanların ataları olan Germenler, İlek dönemine kadar Hunlara bağlı bir kavim olarak yaşıyorlardı. İmparatorluk içerisinde sorunların yaşanmasıyla Germenlerde isyan ettiler. İlek, bu isyanı bastırmak için Germenlerle girdiği mücadelede öldü.

Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.